Tái chế và tái sử dụng nước sản xuất của nhà máy

Thứ năm, 05/11/2020, 09:49 GMT+7

 

Từ khi thành lập nhà máy năm 2017, RTI đã từng bước hoàn thiện hệ thống tái chế và tái sử dụng nước sản xuất, từ năm 2017, sản xuất một Kg sản phẩm cần 0,0085 tấn nước, thông qua việc xây dựng hệ thống tuần hoàn nước đã giảm dần lượng nước tiêu thụ. Năm 2018 chỉ cần dùng 0,004 tấn nước để sản xuất một Kg sản phẩm, tiết kiệm hơn 50% lượng nước, giảm xuống 0,0031 tấn / kg sản phẩm vào năm 2019. Với kết quả đáng ghi nhận, công ty cam kết bảo vệ môi trường, thể hiện trách nhiệm xã hội của một công ty xuất sắc, có nhận thức tốt về để bảo vệ môi trường.